USŁUGI
Osteopatia

Osteopata stara się zrozumieć dysfunkcję z jaką zgłasza się pacjent, patrząc nie tylko na miejsce bolesne ale także na inne układy i części ciała, które mogą wpływać na jej powstawanie. Ta dziedzina należy do jednej z najbardziej skutecznych form pracy manualnej na świecie.

Osteopatia jest działką medycyny, która powstała ponad sto lat temu w USA, gdzie jest jedną ze specjalizacji medycznych tak jak ortopedia czy neurologia. W Europie jest najczęściej klasyfikowana jako poszerzona forma terapii manualnej, w kilku krajach jest wykładana na uniwersytetach natomiast w pozostałych w formie studiów podyplomowych. W Polsce, dopiero w 2003r, jako pierwsza powstała filia renomowanej Belgijskiej szkoły SCOM.

Osteopatia jest formą niefarmakologicznej, nieinwazyjnej medycyny manualnej wykorzystującej szeroki wachlarz technik. Osteopata stara się zrozumieć dysfunkcję z jaką zgłasza się pacjent, patrząc nie tylko na miejsce bolesne ale także na inne układy i części ciała, które mogą wpływać na jej powstawanie. Poprzez pracę na powięziach, mięśniach, stawach, nerwach, naczyniach, trzewiach czy układzie czaszkowo-krzyżowym osteopata stara się zharmonizować wzajemne zależne układy, przywracając wewnętrzną równowagę i funkcję organizmu. W osteopatii ważną funkcję przypisuje się nasłuchowi tkankowemu, który pozwala odnaleźć źródło problemu (tzw. key leasion) poprzez umiejętność wyczucia napięcia i ograniczeń w tkankach. Ta dziedzina należy do jednej z najbardziej skutecznych form pracy manualnej na świecie.

Celem leczenia osteopatycznego jest pozytywne oddziaływanie na różne, wzajemnie zależne układy ciała jak np.: układ  mięśniowo-szkieletowy, układ nerwowy, oddechowy, trawienny czy limfatyczny. Jest unikalną formą holistycznego (całościowego) leczenia ciała, które nie skupia się tylko na aspekcie lokalnym problemu ale stara się dotrzeć do jego przyczyny łącząc różne urazy, dysfunkcje i  zaburzenia często sprzed wielu lat.

Zastosowanie wielu technik oraz wieloaspektowe podejście do ciała i jego dysfunkcji stanowi o skuteczności terapii. Leczenie skupia się na przywróceniu naturalnej równowagi ciała i stara się pomóc ciału uruchomić naturalne procesy homeostatyczne (przywracania wewnętrznej równowagi).

Istnieje różnica między zbiorem metod i kursów a umiejętnością holistycznego popatrzenia i połączenia dostępnych informacji w spójną diagnozę i leczenie.

Wizyta rozpoczyna się od szczegółowo zbieranego wywiadu. Osteopata oprócz opisu motywu konsultacji zbiera podstawowe informacje o typie pracy, czynnościach dnia codziennego, sportach przeciążeniach, wcześniejszych urazach, operacjach ect. które stanowią ogólne tło problemu i mogły przyczynić się do powstania obecnego bólu czy dysfunkcji. W trakcie wywiadu pytania mogą dotyczyć innych miejsc ciała czy innych układów (np. trawiennego przy bólach pleców lub barku). Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z już istniejącą dokumentacją medyczną pacjenta (RTG, USG, TK, MRI, badania krwi, moczu ect.), następnie przeprowadzane jest badanie przedmiotowe. Podczas badania zostanie wykonana seria testów m.in. ruchowych, ortopedycznych, osteopatycznych czasem naczyniowych, jeżeli jest to wskazane zostanie także wykonane badanie neurologiczne. Następny etap polega na poszukiwaniu napięć i śladów urazów i przeciążeń w powięziach. Jedną z metod często wykorzystywanych jest wspomniany wyżej nasłuch tkankowy. Sama terapia składa się z wielu technik manualnych czasem mocnych, czasem manipulacyjnych a czasem bardzo delikatnych co często bywa dużym zaskoczeniem dla pacjentów gdy po bardzo delikatnym dotyku następuje zwiększenie na rotacji w szyi. Pacjent często może się spodziewać odczuwalnej poprawy już po pierwszej wizycie, dlatego na końcu powtarzane są najbardziej znaczące testy aby podsumować terapię oraz określić kierunek na następny raz. Kolejne wizyty budują na efektach poprzednich terapii starając się maksymalnie uwolnić organizm od wszelkich niepotrzebnych napięć, zaburzeń czy dysfunkcji.

Ilość terapii jest dobierana indywidualnie i zależy od wielu czynników (wiek, typ dysfunkcji, ilość wcześniejszych urazów, choroby towarzyszące  ect.) często wystarczy kilka zabiegów aby móc przynieść trwałą poprawę.

W wielu przypadkach dzięki zabiegom osteopatycznym jesteśmy w stanie przywrócić pełną sprawność organizmu, w innych widzimy potrzebę poszerzenia terapii. Z założenia w naszym gabinecie kładziemy nacisk na podejście całościowe, dlatego zwracamy uwagę na fakt, że osteopatia jest częścią medycyny, skutecznie wypełniającą lukę między ćwiczeniami a farmakoterapią czy chirurgią, ale potrzebującą harmonijnie współpracować z innymi specjalizacjami.
kinesia krakow osteopatia