INFORMACJA DOT. PRZEBIEGU BADANIA

Cele badania:

 1. ocena     skuteczności technik Osteopatycznych (Sutherlanda) w poprawie ruchu rotacji odcinka szyjnego kręgosłupa u osób długotrwale  przebywających w pozycji siedzącej
 2. ocena     wpływu technik S. na ból odcinka szyjnego kręgosłupa

Przebieg badania:

 1. Selekcja grupy badawczej

Kto może uczestniczyć w badaniu

 • Kryteria włączenia: osoby między 23-45 r.ż.. pracujące w poz. siedzącej min 5hx5d na tydzień od min 1y. Następnie wyselekcjonowana grupa zostanie poddana badaniu przesiewowemu dot. ogr. zakresu ruchu rot. w odc. szyjnym. Włączenie nastąpi przy ograniczeniu rotacji > 10st.     Pomiar zgrubny zostanie dokonany goniometrem przez przeszkoloną osobę.

Kto nie może uczestniczyć w badaniu

 • Kryteria wyłączenia:     znaczące urazy głowy, szyi lub pasa barkowego w wywiadzie (w tym operacje), znaczące wady krzywizn w płaszczyźnie czołowej (skolioza >30st), niestabilność odc. szyjnego >= 3st.
 1. Przydział do grupy i przebieg
 • W pojemniku zostaną umieszczone losy, które pozwolą przydzielić badanego do jednej z 2 grup
 • Przed  terapią zostanie wykonane badanie rotacji szyi oraz bólu w końcowym zakresie ruchu
 • Osteopata po wcześniejszym zbadaniu wykona techniki Sutherlanda na odc. szyjny kręgosłupa. (Są to delikatne techniki pozycyjne dzięki, którym można szybko i bezboleśnie rozluźnić mięśnie przykręgosłupowe).
 • Zostanie ponowione badanie zakresu ruchu oraz bolesności
 1. Kiedy i ile czasu zarezerwować?

Samo badanie, terapia szyi oraz diagnostyka kręgosłupa zajmą ok. 20min

Prosimy o umawianie się poprzez e-mail kinesiakrakow@gmail.com lub telefonicznie 792 288 888